اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=d85ecbfd-7c41-4a6a-bb6e-eef6d217eb1b

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=28535c6d-5d31-49ce-93c2-4f535beb0d9a

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=53625d71-44cc-4b4b-a65e-73fcd48f6cdf

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=72f93dd4-c6a6-42d4-97e1-17a500e74856

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=41a2b887-e340-4e3e-aacb-a516817f8a78

 
 
 
اطلاعیه
1397/4/4 دوشنبه
همایش تغذیه و مصرف صحیح مکمل های ورزشی
شرکت در همایش رایگان است و برای ورزشکاران در همه رشته ها آزاد می باشد
1397/4/2 شنبه
برنامه جدید واکسیناسیون ضدهاری 3 نوبت و 4 تزریق برای کلیه موارد حیوان گزیدگی پستانداران خونگرم
1397/3/3 پنجشنبه
چه میزان در معرض سکته قلبی و مغزی هستید؟
چه میزان در معرض سکته قلبی و مغزی هستید؟
1397/2/15 شنبه
اهداء عضو ، اهداء زندگی
(ثبت نام و صدور کارت اهداء عضو )...