اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=5ce2c0da-8f35-4b6a-b846-de0e097d099d

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=ebe02512-50fb-4452-9f2a-637c839716f5

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=2fc54e7f-b502-4938-939a-29230530102d

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=b3171a0d-eb6c-45d3-aca5-1a216daea981

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=9c6cda03-3024-4af0-a9a0-e5c33e3ad524

اخبار
اطلاعیه
1397/7/7 شنبه
سومین همایش دو سالانه ارگونومی ایران
مورخ 25 و 26 مهرماه 1397 در مرکز همایش‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران
1397/4/4 دوشنبه
همایش تغذیه و مصرف صحیح مکمل های ورزشی
شرکت در همایش رایگان است و برای ورزشکاران در همه رشته ها آزاد می باشد
1397/4/2 شنبه
برنامه جدید واکسیناسیون ضدهاری 3 نوبت و 4 تزریق برای کلیه موارد حیوان گزیدگی پستانداران خونگرم
1397/3/3 پنجشنبه
چه میزان در معرض سکته قلبی و مغزی هستید؟
چه میزان در معرض سکته قلبی و مغزی هستید؟