اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=66deadd7-309e-4602-a5ca-1db663ce08b7

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=409998d9-e958-48a5-bf09-24daf48614c5

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=1bbe8fec-8a47-451c-ab12-c97791a63de0

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=059447c1-d7fc-434a-ab6b-91fa878a08be

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=91f85fa4-67d2-48f6-afc9-c4766439d19b

اطلاعیه
1397/4/4 دوشنبه
همایش تغذیه و مصرف صحیح مکمل های ورزشی
شرکت در همایش رایگان است و برای ورزشکاران در همه رشته ها آزاد می باشد
1397/4/2 شنبه
برنامه جدید واکسیناسیون ضدهاری 3 نوبت و 4 تزریق برای کلیه موارد حیوان گزیدگی پستانداران خونگرم
1397/3/3 پنجشنبه
چه میزان در معرض سکته قلبی و مغزی هستید؟
چه میزان در معرض سکته قلبی و مغزی هستید؟
1397/2/15 شنبه
اهداء عضو ، اهداء زندگی
(ثبت نام و صدور کارت اهداء عضو )...