اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=c62e686c-633b-4901-920f-464ac77cf6e7

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=88a201a5-715f-402e-96bd-85b652ed1175

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=80a1f841-530e-4a25-9f6c-0c16cd1104c3

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=42c63cf2-c6c6-44e2-bb98-be930bbd644e

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=0cc19f1f-d8fd-4f93-b9cc-f0159d7d5307

اخبار
اطلاعیه
1397/7/7 شنبه
سومین همایش دو سالانه ارگونومی ایران
مورخ 25 و 26 مهرماه 1397 در مرکز همایش‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران
1397/4/4 دوشنبه
همایش تغذیه و مصرف صحیح مکمل های ورزشی
شرکت در همایش رایگان است و برای ورزشکاران در همه رشته ها آزاد می باشد
1397/4/2 شنبه
برنامه جدید واکسیناسیون ضدهاری 3 نوبت و 4 تزریق برای کلیه موارد حیوان گزیدگی پستانداران خونگرم
1397/3/3 پنجشنبه
چه میزان در معرض سکته قلبی و مغزی هستید؟
چه میزان در معرض سکته قلبی و مغزی هستید؟