اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=41a2b887-e340-4e3e-aacb-a516817f8a78

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=e273f16e-e52c-49b4-b727-f619c6dada07

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=162f7657-ae16-4358-a50b-250b819fafdf

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=a3c6f2d7-5740-4be7-a393-4065cb1b2da3

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=66deadd7-309e-4602-a5ca-1db663ce08b7

اطلاعیه
1397/4/4 دوشنبه
همایش تغذیه و مصرف صحیح مکمل های ورزشی
شرکت در همایش رایگان است و برای ورزشکاران در همه رشته ها آزاد می باشد
1397/4/2 شنبه
برنامه جدید واکسیناسیون ضدهاری 3 نوبت و 4 تزریق برای کلیه موارد حیوان گزیدگی پستانداران خونگرم
1397/3/3 پنجشنبه
چه میزان در معرض سکته قلبی و مغزی هستید؟
چه میزان در معرض سکته قلبی و مغزی هستید؟
1397/2/15 شنبه
اهداء عضو ، اهداء زندگی
(ثبت نام و صدور کارت اهداء عضو )...