آشنایی با واحد
تعریف‌ واحد:
واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس یکی از واحدهای مجموعه مرکز بهداشت شهرستان تاکستان میباشد.که مسولیت اصلی این واحد برنامه ریزی فعالیتهای بهداشتی و نظارتی در مدارس 4 منطقه آموزش و پرورش تاکستان ،اسفرورین ،ضیا؛آباد و خرمدشت میباشد.لازم به توضیح است که این فعالیتها در 61خانه بهداشت و 14 مرکز بهداشتی درمانی روستائی و11 پایگاه بهداشتی و6 مرکز بهداشتی درمانی  شهری و در سطح تمام مدارس (295 مدرسه) ارائه میگردد.
اهداف ‌واحد‌:
1-ارتقا؛ سطح آگاهی جامعه (دانش آموزان ؛والدین و اولیا؛ مدرسه )در باره مسائل بهداشتی روز با برگزار کلاسهای آموزشی ؛همایشها و اجرای مناسبتها در مدارس.
2-بیماریابی در بین دانش آموزان بدو ورود به مدرسه و مقاطع تعیین شده در هر سال با انجام معاینات غربالگری مقدماتی و پزشکی .
3-ارجاع و پیگیری دانش آموزانی که در معاینات غربالگری و پزشکی مشکوک به بیماری می باشند.
4-بیماریابی پدیکولوز سر در بین تمام دانش اموزان و در 3 فصل سال تحصیلی
5-تکمیل واکسیناسیون دانش آموزان پایه اول ابتدائی و اول متوسطه
6-نظارت بر اجرای طرح شیر رایگان در مدارس
7-نظارت بر اجرای برنامه مکمل یاری آهن و ویتامین D در مدارس راهنمائی و متوسطه دخترانه
8-نظارت بر بهداشت محیط مدارس
9-اجرای طرحهای پژوهشی نظام مراقبت دانش آموز و ارزیابی رشد دانش آموز در طول سال تحصیلی
10-رسیدن به مدارس مروج سلامت از طریق برنامه مدارس مروج سلامت در 54 مدرسه شهرستان
11-اجرای برنامه های آموزشی (کلاس ، همایش و جلسات پرسش و پاسخ ) برای جوانان 18 تا 29 سال به منظور ارتقا سطح سواد سلامت جامعه و پیشگیری از مرگ جوانان
12-انجام مراقبت های غربالگری و پزشکی جوانان در طول سال