سنجش دانش آموز اول دبستان
قابل توجه والدین محترم
بی شک یکی از دغدغه های مهم والدین در فصل تابستان آماده نمودن فرزندانشان برا ی ورود به مرحله جدیدی از زندگیشان یعنی مدرسه می باشد.
اینکه فرزند آنها با این مسئله چگونه برخورد می کند. او برای اولین بار ساعاتی از خانه دور می شود و با دنیایی مملو از افراد جدید که میتوانند نقش زیادی در زندگی او داشته باشند مواجه خواهد شد.
مطمئنا اولیاء این دغدغه را نیز خواهند داشت که آیا فرزندشان از توانائی ذهنی و جسمی لازم برای این چالش بزرگ زندگی خود را دارا هست یا نه؟
به جرات میتوانم بیان کنم که این مسئله دغدغه فکری مسولین بهداشت وتندرستی و آموزش جامعه نیز هست ،و برای رفع آن تمهیداتی اندیشیده شده است .که همانا برنامه عظیم سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان است.سالانه بیش از 3000 کودک در مناطق شهری و روستائی شهرستان تاکستان در پایگاههای سنجش مورد ارزیابی قرار میگیرند .در این غربالگری ضمن انجام معاینات عمومی از کودک ،در صورت نیاز به مراکز تخصصی ارجاع میگردد که مساعدت والدین محترم در مشخص نمودن نتایج ارجاعها نقش بزرگی در بهبود روند انجام کار خواهد داشت.
بدینوسیله به اطلاع تمام والدینی که فرزند در شرف مدرسه رفتن دارند ،میرساند که همانند سالهای قبل وزارت بهداشت و درمان و سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور با همکاری یکدیگر برنامه سنجش دانش آموزان بدو ورود به مدرسه را از اواخر خرداد ما ه سال جاری در پایگاههای تعیین شده ،در سراسر کشور در مناطق شهری و روستائی اجرا خواهند کرد. همکاری والدین میتواند در اجرای بهتر برنامه کمک شایان توجهی بنماید.
جهت راهنمائی والدین فرایند انجام سنجش از ابتدا تا انتها ذیلا آورده شده است امید است والدین محترم با مطالعه آن زمان لازم را برای انجام این مهم در نظر بگیرند.و مجدانه پیگیر مسائلی باشند که همکاران بخشهای سنجش و بهداشت توصیه می نمایند.
 
با تشکر
مولود رحمانی
کارشناس مسول سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس شبکه بهداشت تاکستان
برای اطلاع از روند سنجش دانش اموزان بدو ورود به دبستان لطفا روی فایل زیر کلیک کنید

روند انجام سنجش دانش آموزان بدو ورود به دبستان