معاونت بهداشتی
   نام و نام خانوادگی:مهندس عسگر شریف‌زاده
سمت:ریاست مرکز بهداشت و درمان شهرستان تاکستان
مدرک تحصیلی:کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
پست الکترونیک آکادمیک دانشگاه:a.sharifzadeh@qums.ac.ir
شماره تماس داخلی و مستقیم: (35230203)(28)(98+)
نمابر: (35223000)(28)(98+)
آدرس:تاکستان - خیابان شهید فکوری
سوابق شغلی
- فارغ‌التحصیل کارشناس مهندس بهداشت محیط                        دانشگاه علوم‌پزشکی همدان
- بازرس و کارشناس بهداشت محیط                                        مرکز بهداشت بوئین‌زهرا
- کارشناس مسئول بهداشت محیط                                         مرکز بهداشت شهرستان بوئین‌زهرا
- دبیر ستاد شهر سالم                                                        مرکز بهداشت بوئین‌زهرا
- کارشناس مسئول بهداشت محیط                                         مرکز بهداشت شهرستان البرز
- کارشناس بهداشت محیط                                                   معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت استان قزوین
- کارشناس مسئول بهداشت محیط                                         مرکز بهداشت شهید بلندیان قزوین
- مسئول فیزیک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
- سرپرست مرکز بهداشت شهرستان تاکستان 

 
رزومه سرپرست مرکز بهداشت شهرستان تاکستان