مرکز بهداشتی درمانی ضیاءآباد
                
عنوان
توضیحات
نوع مرکز
شهری و   روستائی(شبانه روزی)
موقعیت جغرافیایی
واقع دربخش ضیاء آباد
فاصله تامرکز شهرستان
25کیلو متر
ضریب محرومیت مرکز
5/4.5
امتیاز
84
جمعیت تحت پوشش مرکز
12080
نام خانه های بهداشت و فاصله تامرکز
اورنه(21)شنین(13)حیدریه(1)مهین(15)جرندق(12)
نام روستاهای قمر و فاصله تا مرکز
قینرچه(21)قراچه قیا(27)قلعه چوق(19)احمد آباد(20)هفت صندوق(22)حسین آباد(8)شورجه(10)،اربطدره،سولی دره
تعداد پایگاه بهداشتی تحت پوشش
1 پایگاه ضمیمه
ساعات کاری مرکز
شبانه روزی
سال تاسیس
1381
تاریخ شروع فعالیت پزشک خانواده
1/6/84
تلفن مرکز
02835622200
خدمات قابل ارائه در مرکز
ویزیت پزشک عمومی- دندانپزشکی – داروئی - مامائی – آزمایشگاهی
خدمات پرستاری سرپائی (تزریقات ، پانسمان و.....)
سایرواحد های فعال در مرکز
بهداشت محیط – بهداشت خانواده