اخبار اسلایدی
در شبکه بهداشت_درمان تاکستان مرحله دوم توزیع سبد حمایتی بین مادران باردار نیازمند حمایت اجرا شد

حسنا رحمانی، کارشناس مسئول واحد تغذیه شبکه بهداشت_درمان تاکستان مورخ 22 مهر 97 گفت: با توجه به اینکه يكي از حساس ترين و مهم ترين دوران زندگي يك مادر، دوران بارداري و شيردهى است، تغذيه مناسب، براي مادر باردار و شيرده امرى كاملاً ضرورى است.

وی افزود: سوءتغذیه مادر مهم ترین شاخص تولد نوزاد کم وزن است، لذا اجرای برنامه های حمایتی و تخصیص سبدهای غذایی برای این گروه از جمله اقداماتی است که می تواند آمار شیوع تولد نوزادان کم وزن را کاهش دهد همچنین شناسايى زود هنگام مادران باردار در معرض سوء تغذيه و انجام مداخله‌های لازم و به هنگام کمک شایان به بهبود وضعیت مادران باردار دچار سوء تغذیه و نوزادان آنان می‌کند.

این کارشناس بیان کرد: وزن مناسب قبل از باردارى، افزايش مناسب وزن هنگام باردارى و تغذيه مناسب و كافى راهكارهای مؤثر براى پيشگيرى از تولد نوزاد كم وزن است.

ایشان گفت: از این رو، مرحله دوم برنامه حمایت تغذیه ای مادران باردار و شیرده دچار سوء تغذیه و نیازمند، توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان، با همکاری موسسه بنیاد علوی در تاریخ 22 مهر در این شهرستان اجرا شد که در این برنامه تعداد 38 مادر باردار و شیرده مناطق روستایی و حاشیه شهر که توسط واحدهای بهداشتی شناسایی و به مرکز بهداشت شهرستان معرفی شده بودند از ابتدای ماه چهارم بارداری تا شش ماه بعد از زایمان به صورت هر دو ماه یکبار سبد حمایتی مواد غذایی دریافت می کنند