اخبار اسلایدی
کلیه افراد مواجه شده با تیغ آزمایش قند مشترک در مدرسه تاکستان سالم تشخیص داده شدند

مهندس علیرضا برمکی کارشناس مسئول واحد بیماری های مرکز بهداشت شهرستان تاکستان بیان داشت: با توجه به اینکه برخی از دانش آموزان و عوامل اجرایی یکی از مدارس شهر تاکستان طی سنجش قند خون بوسیله کیت تشخیصی سریع قند خون  در روز سه شنبه مورخه 17 مهر 97 ، دچار مواجهه با لانست ( تیغ آزمایش ) مشترک شده بودند و در این حادثه دانش آموزان و والدین آنها بدلیل  نگرانی از احتمال انتقال برخی از بیماریهای  منتقله از راه خون همزمان  و بطور دسته جمعی در شامگاه روز چهارشنبه به  شبکه بهداشت و درمان  مراجعه کردند که ضمن دعوت به آرامش توسط مسئولین شهرستانی، نمونه خون کلیه مواجه یافته گان و فرد عامل با تیغ آزمایش مشترک  از نظر بیماریهایی مانند هپاتیت Bو  C   و آلودگی به  ویروس ایدز  در شبکه بهداشت و بیمارستان شفا تاکستان  آزمایش گردید و نتایج آزمایشات و بررسی ها نشان از سالم بودن دانش آموزان و فرد عامل بود. این نتایج در اختیار والدین و دانش آموزان قرار گرفت.

ایشان گفت: جهت ایجاد اطمینان  و ارائه آموزشهای تخصصی و توجیهی در تاریخ 19 مهر 97 تیم پزشکی دانشگاه (آقای دکتر نیکو نژاد متخصص بیماری های عفونی، خانم دکتر لقائی مدیرگروه بیماری های واگیر استان، آقای دکتر کلهر معاون اجرایی مرکز بهداشت استان و آقای دکتر نجف پور پزشک برنامه) به همراه فرماندار، دادستان، مدیران برخی ادارات و شبکه بهداشت به مدرسه مراجعه کردند. در این جلسه آقای دکتر نیکونژاد به دانش آموزان و والدین آنها اعلام نمود که کلیه اقدامات علمی و آزمایشات لازم از دانش آموزان و عوامل اجرایی مدرسه انجام شده و همگی سالم می باشند و جای هیچگونه نگرانی و ایجاد دلهره برای دانش آموزان و خانواده آنها وجود ندارد.

مهندس برمکی افزود: با توجه به اینکه فرد خاطی بدون تخصص بوده و با عمل غیر بهداشتی خود جان دیگران را به مخاطره انداخته  لذا شبکه بهداشت و درمان با تنظیم شکایت از دادسرای شهرستان خواستار پیگیری قضایی عامل بدلیل دخالت در امور پزشکی گردید