اخبار اسلایدی
نظام سلامت نیازمند همکاری و تعامل صحیح است

محمد مبین فرماندار تاکستان در نشست مجمع سلامت مورخ 6 آبان 97 با اشاره به اینکه ارتقاء سلامت نیازمند همکاری و تعامل صحیح و درست بین دست اندرکاران حوزه سلامت و همه مسئولین است گفت: امروزه یکی از نیازهای اصلی حوزه سلامت، همگانی شدن سلامت است و پیشبرد اهداف سلامت نیازمند مشارکت اجتماعی و مردمی است، همچنین برای کسب نتایج مطلوب در پیش برد اهداف سلامت با جلب اعتماد مردم آن ها پای کار آورده و مشارکت داد شوند.

فرماندار تاکستان خاطر نشان شد: برای شناسایی و حل مسایل سلامت و آسیب های اجتماعی با اهتمام مسایل بررسی و از حدس و گمان اجتناب شود. و در این مورد هدف گذاری و برنامه محور بودن اهمیت زیادی دارد.

آموزش موثر با همراه تغییر نگرش است

دکتر جلال رحمانی مدیر شبکه بهداشت _درمان تاکستان در این نشست بیان اینکه آموزش موثر در حوزه سلامت با تغییر نگرش افراد جامعه همراه است افزود:  اجتماعی شدن سلامت و مشارکت آحاد مردم در حوزه سلامت ، امری اجتناب ناپذیر و از ملزومات تامین و ارتقای سلامت فرد و جامعه است و برای اصلاح مدیریت نظام سلامت، شناخت، توانمندسازی و بکارگیری منابع خارج از بخش سلامت در کنار منابع داخلی ضروری است. ایشان یکی از راهکارهای رسیدن به هدف پوشش همگانی سلامت را تشکیل کانون سلامت محلات دانستند

   

الهام طاهرخانی کارشناس مسئول واحد آموزش سلامت و کارشناس رابط برنامه های حوزه معاونت اجتماعی خاطر نشان کردند: مجمع سلامت محلات تشکیلات، غیر دولتی، غیرانتفاعی و داوطلبانه است که در یک حوزه جغرافیایی مشخص نظیر یک روستا، یک بخش یا یک محله یا گروه جمعیتی مشخصی در شهرها به منظور سازماندهی و توانمندسازی مردم در پذیرش مسئولیت‌ اجتماعی سلامت شکل می‌گیرد.

ویدا نیک نامی کارشناس مسوول بهداشت روان هم در این باره بیان داشت: نقش سازمان های مردم نهاد و تشکل های محله ای و رویکرد اجتماع محور در کنترل و پیشگیری از آسیب های اجتماعی ،ارتقای سلامت اجتماعی و سرمایه اجتماعی است که نیاز مبرم به طراحی و استقرار یک مدل اجتماع محور را بیش از پیش مطرح می کند.

این کارشناس افزود: طرح مجمع سلامت محلات با بررسی مشکلات اجتماعی و مداخلات ملی انجام شده و سعی دارد تا مدلی برای بهبود مداخلات حوزه سلامت اجتماعی ارایه دهد