اخبار اسلایدی
مردم، در مورد سلامت، باید مطالبه گر و پی گیر باشند

محمد مبین، فرماندار شهرستان تاکستان در نشست شورای سلامت این شهرستان با بیان اینکه یکی از برجسته ترین ناهنجاری های رفتاری شهروندان در عرصه رفتار ترافیکی آنان بروز کرده است، افزود: با اتخاذ تصمیمات مناسب در شورای سلامت و عملیاتی کردن آن ها می توان موجب اصلاح برخی از این قبیل رفتارهای نادرست در جوانان و جامعه شد.

وی عنوان کرد: اگر چه سلامت، وظیفه ذاتی نظام سلامت محسوب می شود، ولی این مهم، بدون ایفای نقش مستمر و مسؤولانه سایر دستگاه و همه افراد جامعه محقق نخواهد شد.

فرماندار شهرستان تاکستان با بیان این که کانون سلامت محله می تواند در افزایش سواد سلامت مردم، اثرگذار باشد، اظهار کرد: متولیان امر کانون سلامت محلات باید با برقراری ارتباط با مردم و افزایش سطح سواد سلامت آنان، برای پیشگیری از بیماری ها و ارتقای خود مراقبتی، نقش ایفا کنند. وی تأکید کرد که باید مردم در مورد سلامت، مطالبه گر و پی گیر باشند.

مشارکت مردم، یاری بخش مسؤولان بخش سلامت

دکتر جلال رحمانی، مدیر شبکه بهداشت _ درمان شهرستان تاکستان هم با اشاره به اینکه برای اجتماعی شدن سلامت، باید از مشارکت سازماندهی شده تمام افراد جامعه بهره گرفت، گفت: برای رسیدن به این هدف، راه اندازی کانون های سلامت محلات و همکاری و همراهی همه بخش‌ها در اجرای طرح‌های سلامت برای ارتقای سطح سلامت جسمی، روانی و اجتماعی و معنوی ساکنان محله لازم است.

به گفته این مقام مسؤول، بهره گرفتن از مشارکت افراد آگاه با مطالبه گری سلامت، مسؤولان را در اجرای وظایف مربوط به بخش سلامت یاری می دهد.

راه اندازی مرکز آموزش ترافیکی برای کودکان تاکستان در آینده نزدیک

مدیر شبکه بهداشت _ درمان شهرستان تاکستان با تاکید بر اینکه لازم است پیشگیری را به مردم آموزش داد، از راه اندازی مرکز آموزش ترافیکی برای کودکان در آینده نزدیک در شهر تاکستان خبر داد.

به گفته ایشان، باید اساس کار بر پیشگیری باشد و در این راه، نظام سلامت نیازمند یاری همه دستگاه های ذی ربط است.

دکتر رحمانی گفت: البته بخشی از این پیشگیری نیز به دست خود مردم است که باید موارد و نکات بهداشتی و پیشگیری را رعایت کنند و دستگاه های اجرایی هم برای فعالیت ها و پروژه های خود، سلامت را مد نظر داشته باشند