متون عمومي

           
عنوان
توضیحات
نوع مرکز
شهری و   روستائی
موقعیت جغرافیایی
واقع دربخش خرمدشت
فاصله تامرکز شهرستان
20کیلو متر
ضریب محرومیت مرکز
5/4.5
امتیاز
84
جمعیت تحت پوشش مرکز
9351
نام خانه های بهداشت و فاصله تامرکز
سیف آباد(4)ورسج(2)، قاسم آباد(6)
نام روستاهای قمر و فاصله تا مرکز
-
تعداد پایگاه بهداشتی تحت پوشش
1 پایگاه ضمیمه
ساعات کاری مرکز
8الی 12، 13الی17
سال تاسیس
1370
تاریخ شروع فعالیت پزشک خانواده
9/7/84
تلفن مرکز
02835752200
خدمات قابل ارائه در مرکز
ویزیت پزشک عمومی- دندانپزشکی – داروئی - مامائی – آزمایشگاهی
خدمات پرستاری سرپائی (تزریقات ، پانسمان و.....)
سایرواحد های فعال در مرکز
بهداشت محیط – بهداشت خانواده