مركز بهداشتي درماني نرجه
                 
عنوان
توضیحات
نوع مرکز
شهری ر وستائی
موقعیت جغرافیایی
واقع دربخش مرکزی تاکستان
فاصله تامرکز شهرستان
15 کیلو متر
ضریب محرومیت مرکز
5/4.5
امتیاز
84
جمعیت تحت پوشش مرکز
10172
نام خانه های بهداشت و فاصله تامرکز
رادکان(5)داکان(5)جهان آباد(16)
نام روستاهای قمر و فاصله تا مرکز
قنبر آباد(20)نودهک(6)
تعداد پایگاه بهداشتی تحت پوشش
1 پایگاه ضمیمه
ساعات کاری مرکز
شش ماهه اول سال 8الی 12، 13الی17
شش ماهه ذوم سال 8 ال 16
سال تاسیس
1370
تاریخ شروع فعالیت پزشک خانواده
1/6/84
تلفن مرکز
02835332244
خدمات قابل ارائه در مرکز
ویزیت پزشک عمومی- دندانپزشکی – داروئی - مامائی – آزمایشگاه
خدمات پرستاری سرپائی (تزریقات ، پانسمان و.....)
سایرواحد های فعال در مرکز
بهداشت محیط – بهداشت خانواده