مركز بهداشتي درماني شبانه روزي
               
عنوان
توضیحات
نوع مرکز
شهری و   روستائی
موقعیت جغرافیایی
واقع دربخش مرکزی
فاصله تامرکز شهرستان
-
ضریب محرومیت مرکز
5
امتیاز
84
جمعیت تحت پوشش مرکز
10139
نام خانه های بهداشت و فاصله تامرکز
دیال آباد(12)قمیک(15)،آقچه کند(7)قره باغ(10) (15)کهک(8)،قره باغ(10) خورهشت(8)
نام روستاهای قمر و فاصله تا مرکز
علنقیه(11)قازان داغی(8)قاسم آباد(15)قره داش(10)قلعه قره داش(12)مرگسین(14)،شنین(14)
تعداد پایگاه بهداشتی تحت پوشش
-
ساعات کاری مرکز
8 الی 12و 13 الی 17
سال تاسیس
1341
تاریخ شروع فعالیت پزشک خانواده
1/6/84
تلفن مرکز
02835222163
خدمات قابل ارائه در مرکز
ویزیت پزشک عمومی- دندانپزشکی – مامائی –
خدمات پرستاری سرپائی (تزریقات ، پانسمان و.....)
سایرواحد های فعال در مرکز
بهداشت محیط – بهداشت خانواده