تماس با ما
تماس با ما
آدرس:                                          تاکستان خیابان شهید فکوری
شماره های تماس :                                           02835230201
                                                                     02835230203    
کد پستی:                                                         3481738791
فکس:                                                             02835223000    
پست الکترونیک:                                             thc@qums.ac.ir