پرسشهاي متداول غذادارو
برای تاسیس واحد تولیدی مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی چه مراحلی را باید سپری نمود؟
  • 1397/2/16 يكشنبه
    برای تاسیس واحد تولیدی مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی چه مراحلی را باید سپری نمود؟
چگونه می توان از حداقل ضوابط فنی و بهداشتی تاسیس و بهره برداری واحدهای تولیدی مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی اطلاع یافت؟
برای اخذ پروانه بهره برداری بهداشتی چه اقداماتی را باید انجام داد؟
  • 1397/2/16 يكشنبه
    برای اخذ پروانه بهره برداری بهداشتی چه اقداماتی را باید انجام داد؟
جهت کسب اطلاع از نحوه صدور و یا تمدید پروانه بهداشتی ساخت محصولات تولیدی مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی به چه طریقی می توان عمل نمود؟
نحوه صدور پروانه مسئول فنی واحدهای تولیدی چیست؟
  • 1397/2/16 يكشنبه
    نحوه صدور پروانه مسئول فنی واحدهای تولیدی چیست؟
در صورتی که یک واحد تولیدی تمایل به تولید محصول با پروانه ساخت و فرمولاسیون مندرج در پروانه خود را با نام تجاری ثبت شده دیگری داشته باشد چه مراحلی را باید طی نماید؟
در صورت مواجهه با محصول خریداری شده دارای مشکل (شامل بو، طعم و رنگ نامطبوع و نامناسب و یا وجود جسم خارجی و ... و یا تاریخ مصرف نامعتبر (منقضی) و مواردی از این دست چه باید کرد؟
در صورت رویت موارد تخلف بهداشتی در واحدهای تولیدی مواد غذایی، آرایشی و یا بهداشتی و یا مراکز عرضه محصولات آرایشی و بهداشتی و ظروف یکبار مصرف در سطح شهرستان تاکستان از چه طریقی می توان به کارشناسان نظارت اطلاع رسانی نمود؟
چه نوع محصولات آرایشی و بهداشتی را می توان با اطمینان مصرف نمود؟
آیا ظروف یکبار مصرف نیز مشمول پروانه بهداشتی ساخت می باشند؟
جهت کسب اطلاعات و مشاهده لیست واحدهای تولیدی و محصولات دارای پروانه بهداشتی ساخت و یا پروانه بهداشتی واردات از چه طریقی می توان اقدام نمود؟