پاسخ به سوالات شما
پاسخ به سوالات شما
 
 
 
سوال- نحوه انتخاب پزشک توسط جمعیت چگونه است آیا اختیاری است یا اجباری ؟
جواب- به صورت اختیاری است هر خانواری می تواند پزشک مورد نظر خود را انتخاب و ثبت نام نماید
 
سوال - آیا پزشک جمعیت خودرا انتخاب می کند . یا جمعیت پزشک را انتخاب می کند ؟
جواب- هر خانوار پزشک مورد نظر خود را انتخاب می کند
 
-سوال - آیا تمام اعضای خانوار مجبورند که یک پزشک را انتخاب کند ؟
جواب- بله تمام اعضاء خانوار باید یک پزشک را انتخاب نماید مگر در حال خاص که با نظر ستاد اجرایی می شود یکی از اعضاء خانوار پزشک دیگری را انتخاب نماید
 
-سوال - آیا با همه دفترچه ها ویزیت رایگان است ؟
جواب- بله
 
سوال - افرادی که دفترچه ندارند وضعیت شان چگونه است ؟
 جواب- باید به اداره بیمه خدمات درمانی مراجعه نمایند و بیمه ایرانیان دریافت نمایند
 
سوال - اگر کسی بخواهد مستقیم به پزشک متخصص مراجعه کند آیا ویزیتش رایگان است ؟
جواب- خیر حتماً باید از طریق پزشک خانواده ارجاع داده شود
 
سوال - آیا ویزیت متخصص نیز رایگان است؟
جواب- خیر ویزیت متخصص جهت بیماران سطح 2 سرپایی 10% می باشد