مدارس
مراحل انجام سنجش دانش آموزان پایه اول ابتدائی چگونه است؟
 • 1397/3/12 شنبه
  مراحل انجام سنجش دانش آموزان پایه اول ابتدائی چگونه است؟
در صورت بازماندن دانش آموز از سنجش در زمان تعیین شده ، والدین چه اقداماتی باید انجام دهند؟
انجام سنجش چه زمانی می باشد؟
در صورت نیاز دانش آموز به ارجاع پس از انجام معاینات پزشک عمومی وظیفه والدین چیست؟
بهترین زمان برای تکمیل واکسیناسیون دانش آموزان چند سالگی می باشد؟
نشانه های وجود رشک و شپش سر چیست؟
 • 1397/3/12 شنبه
  نشانه های وجود رشک و شپش سر چیست؟
در صورت شک به وجود رشک یا شپش به کجا مراجعه نمائیم؟
راههای پیشگیری ازابتلا به شپش چیست؟
 • 1397/3/12 شنبه
  راههای پیشگیری ازابتلا به شپش چیست؟
درمان شپش چیست؟
 • 1397/3/12 شنبه
  درمان شپش چیست؟
دوره درمان شپش چند روز است ؟
 • 1397/3/12 شنبه
  دوره درمان شپش چند روز است ؟
در صورت عدم رضایت از وضعیت بهداشت محیط مدارس به کجا مراجعه نمائیم؟
 • 1397/3/12 شنبه
  در صورت عدم رضایت از وضعیت بهداشت محیط مدارس به کجا مراجعه نمائیم؟
در صورت عرضه مواد غذائی غیر مجاز در مدارس به کجا مراجعه نمائیم؟
لزوم مصرف قرص آهن در مدارس دخترانه چیست؟
آیا اجرای طرح آهن یاری در مدارس برای درمان کم خونی کفایت می کند؟
آمبلیوپی چیست ؟
 • 1397/3/12 شنبه
  آمبلیوپی چیست ؟