روز شمار هفته سلامت
شعار روز جهانی بهداشت 18 فروردین سال 1396
 (Depression Let's talk )
بیا در مورد افسردگی حرف بزنیم.
             
              شعار هفته سلامت سال 1396                    
« زندگی سالم با نشاط و امید »
 
روزشمار هفته سلامت:
   
جمعه                    1  اردیبهشت 96:  تحرک بدنی، تفریحات سالم، فعالیت گروهی 
شنبه                     2  اردیبهشت 96: غذای سالم، جامعه سالم
 
یک شنبه              3  اردیبهشت 96: سفیران سلامت، نهادهای اجتماعی 
 
دوشنبه                4  اردیبهشت 96: طرح تحول سلامت، ارتقاء کیفیت زندگی
 
سه شنبه            5  اردیبهشت 96: سلامت روان، نیاز همه و همیشه
 
چهارشنبه           6  اردیبهشت 96: هنر و رسانه، سواد سلامت
 
پنج‌شنبه              7  اردیبهشت 96: نهاد خانواده و مسئولیت اجتماعی