درباره ی ما

 
به نام خالق یکتا
شهرستان تاکستان یکی از شهرستانهای استان قزوین  است. مرکز این شهرستان، شهرتاکستان است. جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1393، برابر با 182.961 نفر بوده است. با توجه به رشد فزاینده جمعیت و نیازهای بهداشتی و درمانی مردم منطقه شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان در مهر ماه سال 1360 و مجوز 1519/50 مورخ 13/5/1360 اداره کل تشکیلات وزارت بهداری وبند یک صورتجلسه شماره یک مورخ 6/7/1360 شورای منطقه ایی بهداری استان زنجان به شکل مستقل آغاز بکار نمود. براساس طرح گسترش شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تاکستان برای پوشش کامل ارائه خدمات سلامت به مردم شریف این شهرستان تعداد 15 مرکز بهداشتی درمانی ، 5 پایگاه بهداشتی ضمیمه ، و 6 پایگاه بهداشتی غیر ضمیمه پیش بینی گردیده که ازاین تعداد در حال حاضر کلیه مرکز و پایگاههای ضمیمه وپایگاههای بهداشتی غیر ضمیمه فعال بوده و درحال ارائه خدمات می باشند .
 
اسامی مدیران شبکه از آغاز بدو تاسیس شبکه تاکنون به شرح جدول زیر می باشد:
ردیف
نام ونام خانوادگی مدیر شبکه
مدرک تحصیلی
شروع مسولیت
شماره تماس
1
دکتر حسین طاهرخانی
دکتری پزشکی
28/7/1360
 
2
دکتر میر عماد مقدم امامی
پزشک عمومی
3/8/61
 
3
دکتر مهدی میثاقی
داروساز
13/4/62
 
4
دکتر علیرضا تقوی
پزشک عمومی
29/2/63
 
5
دکتر محمدرضا پاکراد
پزشک عمومی
1/6/63
 
6
محمد علی توقیری
کاردان علوم آزمایشگاهی
27/10/63
 
7
دکتر حمید رضا خرم خورشید
پزشک عمومی
6/3/70
 
8
دکتر محمد معین توکلی
پزشک عمومی
11/6/74
 
9
دکتر امیر داوری
پزشک عمومی
3/7/75
 
10
دکتر سید سعید صدقی اسکویی
پزشک عمومی
9/7/80
09123819142
11
دکتر عباس طالبیان اردستانی
پزشک عمومی
23/7/81
09122456887
12
دکتر علیرضا خونساری
پزشک عمومی
خرداد 1386
09128821940
13
دکتر حبیب اله بهتویی
دندانپزشک
26/10/1387
09121816562
14
دکتر جلال رحمانی
دندانپزشک
5/10/1391
09127817814
 
 
لازم به توضیح است محل ساختمان های شبکه به شرح ذیل بوده است :
1-       اولین  ساختمان شبکه بهداشت ودرمان تاکستان  به صورت استیجاری واقع در خیابان امام خمینی روبروی مرکز شبانه روزی فعلی (شیر خورشید سابق) بوده است .
2-       دومین ساختمان شبکه نیز به صورت استیجاری واقع در خیابان امام خمینی بعد از میدان 15 خردادجنب مرکز ولی عصر فعلی(زایشگاه سابق) قرار داشته است .
3-       بعد از آن به محل فعلی واقع در خیابان فکوری منتقل شده است.
اطلاعات جمعیتی و پرسنلی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان سال 1393 :
تعداد واحدهای ستادی در حوزه بهداشت :15 واحد مجموعاً با55 نفر پرسنل
 تعداد واحدهای ستادی در حوزه درمان و غذا و دارو : 2 واحد مجموعاً با 10  نفر پرسنل
تعداد کل پرسنل شاغل در مراکز بهداشتی درمانی :343 نفر
تعداد کل پرسنل شاغل در شبکه بهداشت و درمان تاکستان :425 نفر
جمعیت کل تحت پوشش : 182961 نفر ( سال 1393 )
جمعیت کل شهری تحت پوشش : 116389 نفر با 31366 خانوار
جمعیت کل روستایی تحت پوشش : 66572 نفر با 18127 خانوار
تعداد مراکز بهداشتی درمانی شهری :
تعداد مراکز بهداشتی درمانی شهری – روستایی و روستایی ( مجری برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی ) : 15 مرکز ( اک، پناه آباد، شاکین، شنستق، صادق آباد، فارسجین، نیکوییه، قلات، یحیی آباد، شهری شماره 1 ،شهری شماره 2، اسفرورین، ضیاءآباد، خرمدشت و نرجه)
 تعداد داروخانه های طرف قرارداد بیمه روستایی : 15 داروخانه
تعداد خانه های بهداشت : 59 خانه بهداشت شامل  روستاهای(مهدی آباد ،دیال آباد،، کهک ، قمیک ،خورهشت، قره باغ، آقچه کند، لوشکان، مهین، جرندق، اورنه، حیدریه، شنین، داکان، رادکان ،جهان آباد، قاسم آباد، سیف آباد، ورسج نیکوئیه، کنشکین، یزدرود، یحیی آباد، دولت آباد، داغلان ، انداق ، دستجرد، شیرازک، کندر، شاکین، ارونقاش، ساج صادق آباد، حصار، سکزناب، بوزندان(آزادده)، شیزر، قره قورتان، چوزه، اک، محمود آبا د، خرم آباد، ولازجرد، قرقسین تاکند، چنگوره، دربهان، قلات،  شنستق سفلی، شنستق علیا، برزلجین، کور چشمه، رحیم آباد، طرویزک، شیزند، کشمرز، پناه آباد، جعفرآباد،  فارسجین)
روستاهای قمر تحت پوشش (حمیدآباد، یاری آباد، سینک، حاجی آباد، قرمز آباد، شبانک، خنداب، ورکه رود، آتش انبار کوشکک، نودهک،  قنبرآباد، شنین، سیچانلو قلعه،  قاسم آباد، علنقیه، قازان داغی، قره داش، مرگسین، هفت صندوق احمد آباد، سولی دره، اربط دره، حسین آباد، شورجه، قراچه قیا، قینرجه، قلعه جوق، طیوقچی، شارین، نهب، حسین آبا د قلعه شهدا، گنبدک، حسن آباد، آشتجین، فشالنج، آق بلاغ، مشکین، سولی دربهان، سراس، مایان، شناسوند )
روستاهای سیاری:(یام چشمه ، خروزان)
تعداد کل بهورزان فعال :120 نفر
تعداد پایگاههای بهداشتی فعال : 7 پایگاه در شهر تاکستان ، یک پایگاه شهر ضیاءآباد و یک پایگاه شهر نرجه و یک پایگاه در شهر اسفرورین ویک پایگاه در شهر خرمدشت
راههای ارتباطی ( شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان )
پست الکترونیک شبکه : thc@qums.ac.ir
تماس با مدیریت شبکه:
تلفن دفتر: 35230201        دورنگار: 35223000       پست الکترونیکی: 
تماس با سرپرست امورعمومی:
تلفن : 35230204                                           پست الکترونیکی:
تماس با واحد بازرسی و پاسخگویی به شکایات:
تلفن: 35245162                                               پست الکترونیکی:
تماس با روابط عمومی:
تلفن: 35245164           دورنگار:   35223000        پست الکترونیکی:
تماس با مدیرسایت:
تلفن:32030203                                               پست الکترونیکی: 
 
 
تهیه وتنظیم : واحد روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان تاکستان
تیر ماه 94