مدیریت

نام و نام خانوادگی:دکتر جلال رحمانی
سمت:مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان
مدرک تحصیلی:دکترا
رشته تحصیلی: دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
پست الکترونیک آکادمیک دانشگاه:j.rahmani@qums.ac.ir
شماره تماس داخلی و مستقیم: (35230203)(28)(98+)
نمابر: (35223000)(28)(98+)
آدرس:تاکستان - خیابان شهید فکوری
فرم ملاقات با مدیر شبکه

 
سوابق کاری :
  1. کارشناس مسئول واحد بهداشت مدارس مرکز بهداشت شهرستان بوئین زهرا
  2. کارشناس مسئول واحد بهداشت دهان و دندان مرکز بهداشت بوئین زهرا
  3. رئیس اداره امور عمومی شبکه بهداشت بوئین زهرا
  4. کارشناس مسئول واحد بهداشت دهان و دندان مرکز بهداشت شهرستانتاکستان
  5. معاون اداری مالی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان
  6. مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان
 
·