مدیریت
مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان :
دکتر جلال رحمانی متولد 1349- تاکستان
دکترای دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 
·         سوابق کاری :
  1. کارشناس مسئول واحد بهداشت مدارس مرکز بهداشت شهرستان بوئین زهرا
  2. کارشناس مسئول واحد بهداشت دهان و دندان مرکز بهداشت بوئین زهرا
  3. رئیس اداره امور عمومی شبکه بهداشت بوئین زهرا
  4. کارشناس مسئول واحد بهداشت دهان و دندان مرکز بهداشت شهرستانتاکستان
  5. معاون اداری مالی شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان
  6. مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان
          رزومه مدیر شبکه بهداشت و درمان تاکستان 

پست الکترونیک : j.rahmani@qums.ac.ir
 
 تلفن تماس : (5230203)(282)(98+)
نمابر: (5223000)(282)(98+)
پست الکترونیکی شبکه: thc@qums.ac.ir