اخبار اسلایدی
  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=05471d9b-e2f4-45c2-a1fa-854e5bed0bdb

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=f40a2071-c435-4b08-ae34-9d4295d0227b

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=a01ef100-19cf-4331-9ca9-63b352f64412

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=d764d52a-0c04-4cd0-a9cc-b35ea2742388

  • ../Picture/ShowObjectPicture.aspx?ObjectType=NEWS&ObjectID=37b48c8f-2a02-4a27-b9d1-eed3e02d0573

اطلاعیه
چه میزان در معرض سکته قلبی و مغزی هستید؟
چه میزان در معرض سکته قلبی و مغزی هستید؟
برگزاری سومین کمپین فردای تاک
با توجه به اجرای طرح تکامل ابتدای دوره ...
شروع کمپین دوم فردای تاک
کمپین دوم فردای تاک (تکامل ابتدای کودکی) ...
اهداء عضو ، اهداء زندگی
(ثبت نام و صدور کارت اهداء عضو )...