مركز بهداشتي درماني روستاي اك
عنوان
توضیحات
نوع مرکز
روستائی
موقعیت جغرافیایی
واقع دربخش اسفرورین
فاصله تامرکز شهرستان
7کیلو متر
ضریب محرومیت مرکز
5/4
امتیاز
84
جمعیت تحت پوشش مرکز
8291
نام خانه های بهداشت و فاصله تامرکز
اک(0)،خرم آباد(5).ولازجرد(8).قرقسین(9).محمود آباد(5)
نام روستاهای قمر و فاصله تا مرکز
شارین(7)
تعداد پایگاه بهداشتی تحت پوشش
-
ساعات کاری مرکز
شش ماهه اول سال 8الی 12، 13الی17
شش ماهه ذوم سال 8 ال 16
سال تاسیس
1386
تاریخ شروع فعالیت پزشک خانواده
8/11/84
تلفن مرکز
02835322381
خدمات قابل ارائه در مرکز
ویزیت پزشک عمومی- داروئی - مامائی – آزمایشگاهی
خدمات پرستاری سرپائی (تزریقات ، پانسمان و.....)
سایرواحد های فعال در مرکز
بهداشت محیط – بهداشت خانواده