مركز بهداشتي درماني روستاي پناه آباد
            
عنوان
توضیحات
نوع مرکز
   روستائی
موقعیت جغرافیایی
واقع دربخش خرمدشت
فاصله تامرکز شهرستان
45کیلو متر
ضریب محرومیت مرکز
5/4.5
امتیاز
84
جمعیت تحت پوشش مرکز
5941
نام خانه های بهداشت و فاصله تامرکز
پناه آباد(0)،طرویزک(2)..شیزند(23).کشمرز(21).رحیم آباد(7)، جعفر آباد(1)
نام روستاهای قمر و فاصله تا مرکز
حمیدآباد(10)حاجی آباد(18).سینک(20). یاری آباد(8)
تعداد پایگاه بهداشتی تحت پوشش
-
ساعات کاری مرکز
شش ماهه اول سال 8الی 12، 13الی17
شش ماهه ذوم سال 8 ال 16
سال تاسیس
1368
تاریخ شروع فعالیت پزشک خانواده
1/7/84
تلفن مرکز
02835722480
خدمات قابل ارائه در مرکز
ویزیت پزشک عمومی- داروئی - مامائی – آزمایشگاهی
خدمات پرستاری سرپائی (تزریقات ، پانسمان و.....)
سایرواحد های فعال در مرکز
بهداشت محیط – بهداشت خانواده