مركز بهداشتي درماني روستاي شاكين
            
                       
عنوان
توضیحات
نوع مرکز
روستائی
موقعیت جغرافیایی
واقع دربخش ضیاء آباد
فاصله تامرکز شهرستان
45کیلو متر
ضریب محرومیت مرکز
5/4.5
امتیاز
84
جمعیت تحت پوشش مرکز
2545
نام خانه های بهداشت و فاصله تامرکز
شاکین(0)،ارونقاش(7)ساج(3)
نام روستاهای قمر و فاصله تا مرکز
قرمز آباد(10)خنداب(4)شبانک(4)ورکه رود(4)
تعداد پایگاه بهداشتی تحت پوشش
-
ساعات کاری مرکز
شش ماهه اول سال 8الی 12، 13الی17
شش ماهه ذوم سال 8 ال 16
سال تاسیس
1371
تاریخ شروع فعالیت پزشک خانواده
1/7/84
تلفن مرکز
02835795674
خدمات قابل ارائه در مرکز
ویزیت پزشک عمومی- داروئی - مامائی –
خدمات پرستاری سرپائی (تزریقات ، پانسمان و.....)
سایرواحد های فعال در مرکز
بهداشت محیط – بهداشت خانواده