مركز بهداشتي درماني روستاي صادق آباد
       
                  
عنوان
توضیحات
نوع مرکز
روستائی
موقعیت جغرافیایی
واقع دربخش ضیاء آباد
فاصله تامرکز شهرستان
30کیلو متر
ضریب محرومیت مرکز
5/4.5
امتیاز
84
جمعیت تحت پوشش مرکز
4400
نام خانه های بهداشت و فاصله تامرکز
صادق آباد(0)،بوزندان(27)چوزه(23)قره قورتان(25)سکزناب(10)حصار(4)شیزر(10)
نام روستاهای قمر و فاصله تا مرکز
قلعه شهدا(12)حسین آباد(6)حسن آباد(11)بادامک(2)گنبدک(20)نهب(2)
تعداد پایگاه بهداشتی تحت پوشش
-
ساعات کاری مرکز
شش ماهه اول سال 8الی 12، 13الی17
شش ماهه ذوم سال 8 ال 16
سال تاسیس
1350
تاریخ شروع فعالیت پزشک خانواده
1/7/84
تلفن مرکز
02835794386
خدمات قابل ارائه در مرکز
ویزیت پزشک عمومی- داروئی - مامائی – آزمایشگاهی
خدمات پرستاری سرپائی (تزریقات ، پانسمان و.....)
سایرواحد های فعال در مرکز
بهداشت محیط – بهداشت خانواده