مركز بهداشتي درماني روستاي نيكويه
           
عنوان
توضیحات
نوع مرکز
روستائی
موقعیت جغرافیایی
واقع دربخش مرکزی
فاصله تامرکز شهرستان
30کیلو متر
ضریب محرومیت مرکز
5/4
امتیاز
84
جمعیت تحت پوشش مرکز
3939
نام خانه های بهداشت و فاصله تامرکز
نیکوئیه(0)،کنشکین(5)یزدرود(6)
نام روستاهای قمر و فاصله تا مرکز
آقبلاغ(11)مشکین(11)فشالنج(6)چنارستان(6)
تعداد پایگاه بهداشتی تحت پوشش
-
ساعات کاری مرکز
شش ماهه اول سال 8الی 12، 13الی17
شش ماهه ذوم سال 8 ال 16
سال تاسیس
1373
تاریخ شروع فعالیت پزشک خانواده
23/7/84
تلفن مرکز
02835433300
خدمات قابل ارائه در مرکز
ویزیت پزشک عمومی- دندانپزشکی – داروئی - مامائی – آزمایشگاهی
خدمات پرستاری سرپائی (تزریقات ، پانسمان و.....)
سایرواحد های فعال در مرکز
بهداشت محیط – بهداشت خانواده