مركز بهداشتي درماني روستاي قلات
                 
عنوان
توضیحات
نوع مرکز
روستائی
موقعیت جغرافیایی
واقع دربخش مرکزی
فاصله تامرکز شهرستان
37کیلو متر
ضریب محرومیت مرکز
5/4
امتیاز
84
جمعیت تحت پوشش مرکز
2037
نام خانه های بهداشت و فاصله تامرکز
قلات(0)،تاکند(18)چنگوره(5)دربهان(6)
نام روستاهای قمر و فاصله تا مرکز
مایان(9)شنسوند(10)سراس(5) سولی دربهان(7)
تعداد پایگاه بهداشتی تحت پوشش
-
ساعات کاری مرکز
شش ماهه اول سال 8الی 12، 13الی17
شش ماهه ذوم سال 8 ال 16
سال تاسیس
1373
تاریخ شروع فعالیت پزشک خانواده
23/7/84
تلفن مرکز
02835332244
خدمات قابل ارائه در مرکز
ویزیت پزشک عمومی- داروئی - مامائی – دندانپزشکی
خدمات پرستاری سرپائی (تزریقات ، پانسمان و.....)
سایرواحد های فعال در مرکز
بهداشت محیط – بهداشت خانواده