مركز بهداشتي درماني روستاي يحيي آباد
               
عنوان
توضیحات
نوع مرکز
روستائی
موقعیت جغرافیایی
واقع دربخش مرکزی
فاصله تامرکز شهرستان
22کیلو متر
ضریب محرومیت مرکز
5/4
امتیاز
84
جمعیت تحت پوشش مرکز
9321
نام خانه های بهداشت و فاصله تامرکز
یحیی آباد (0)،انداق(14)داغلان(4)دستجرد(5)کندر(7)دولت آباد(4) شیرازک(9)
نام روستاهای قمر و فاصله تا مرکز
آشتجین(3)
تعداد پایگاه بهداشتی تحت پوشش
-
ساعات کاری مرکز
شش ماهه اول سال 8الی 12، 13الی17
شش ماهه ذوم سال 8 ال 16
سال تاسیس
1372
تاریخ شروع فعالیت پزشک خانواده
1/12/84
تلفن مرکز
02835352199
خدمات قابل ارائه در مرکز
ویزیت پزشک عمومی- دندانپزشکی – داروئی - مامائی – آزمایشگاهی
خدمات پرستاری سرپائی (تزریقات ، پانسمان و.....)
سایرواحد های فعال در مرکز
بهداشت محیط – بهداشت خانواده