مركز بهداشتي درماني شهدا
               
عنوان
توضیحات
نوع مرکز
شهری و   روستائی
موقعیت جغرافیایی
واقع دربخش مرکزی
فاصله تامرکز شهرستان
-
ضریب محرومیت مرکز
5
امتیاز
84
جمعیت تحت پوشش مرکز
25574
نام خانه های بهداشت و فاصله تامرکز
-
نام روستاهای قمر و فاصله تا مرکز
-
تعداد پایگاه بهداشتی تحت پوشش
1 پایگاه ضمیمه،1 پایگاه غیر ضمیمه
ساعات کاری مرکز
8 الی 14
سال تاسیس
1341
تاریخ شروع فعالیت پزشک خانواده
-
تلفن مرکز
02835222163
خدمات قابل ارائه در مرکز
ویزیت پزشک عمومی- دندانپزشکی – مامائی –
خدمات پرستاری سرپائی (تزریقات ، پانسمان و.....)
سایرواحد های فعال در مرکز
بهداشت محیط – بهداشت خانواده