اخبار

در اختتامیه کمپین فردای تاک، گفته شد:لازمه تکامل کودک، ایجاد شور و نشاط در کنار آموزش است

رییس مرکز بهداشت شهرستان تاکستان از تلاشگران عرصه سلامت در این شهرستان و همکاری دستگاه های مجری در برگزاری کمپین قدردانی کرد.
مهندس شریف زاده گفت: امیدوارم طرح تکامل ابتدای دوران کودکی که به عنوان پایلوت کشوری در تاکستان اجرا شده است برای سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور به عنوان الگو مد نظر قرار گیرد
ایشان تصریح کرد: این کودکان هستند که در آینده اداره کشور را به دست خواهند گرفت و وظیفه همه ما و حاکمیت است که در توانمند سازی آنان کوشا باشیم.
مهندس عسگر شریف زاده، معاون بهداشتی شبکه بهداشت - درمان شهرستان تاکستان در آیین اختتامیه کمپین فردای تاک، گفت: هدف کمپین آموزش دادن به والدین و همه دست اندرکاران تکامل کودک است، تا با ایجاد شور، نشاط  و بکارگیری روش های علمی و مدرن، در رشد جسمی، افزایش ضریب هوشی، ارتقای تحصیلی و حقوق اجتماعی به کار آید. وی افزود: به عبارتی، والدین و همه دست اندرکاران تکامل کودک، در توانمندسازی کودک، مداخله کنند.