اخبار

اولین نشست دوره هفتم نظام پزشکی
 
دکتر جلال رحمانی ضمن تبریک به اعضای جدید سازمان از اعضای قبلی تقدیر و تشکر کرد و نظام پزشکی را متعلق به همه پزشکان و رشته های وابسته دانست .همچنین خبر از پیشرفت 80 درصدی پروژه ساختمان در حال احداث نظام پزشکی داد و اظهار امیدواری کرد که تا روز پزشک (اول شهریور ماه و زاد روز بوعلی سینا )  تکمیل و به بهره برداری برسد.
 نخسین نشست اعضای جدید نظام پزشکی دوره هفتم شهرستان تاکستان در مورخ 18 مرداد 96  همزمان با سراسر کشور برگزار شد