اخبار

در نشست کار گروه سلامت تاکستان گفته شد؛توجه بیش از پیش مسئولین به سلامت و امنیت غذایی
 
مهندس سیاوش طاهرخانی فرماندار تاکستان در کارکروه سلامت و امنیت غذایی تاکستان ضمن تبریک روز خبر نگار خواستار توجه بیش از پیش دستگاه های مرتبط، به موارد سلامت مردم شدند و گفت: مسئولین ادارات و سازمان ها برای مرتفع کردن موارد مربوط به سلامت و امنیت غذایی منتظر اقدام مردم نشوند و درجایی که از طرف مردم درخواست نیست برای ارتقاء سلامت، اقدام نمایند
فرماندار تاکستان در ادامه بیان داشت: مشارکت دادن مردم در تامین سلامت کار ساز است و در این بین آموزش به کودکان از اهمیت ویژه ای بخوردار است زیرا امروزه پدر و مادر ها بیشتر از قبل به کودکان بها می دهند و از آن ها حرف شنوی دارند همچنین کودکان هم موارد مربوط به سلامت را فرامی گیرند.
 
توان مندی و خود اتکایی از اثرات بهبود کیفیت خدمات
دکتر جلال رحمانی مدیر شبکه بهداشت_درمان تاکستان در این جلسه بیان داشت: برای افزایش سطح سلامت و ایجاد امنیت غذایی مردم و مسئولین باید با هم تلاش و همکاری کنند، و مشارکت این دو گروه به دلیل افزایش سواد سلامت و بهبود کیفیت خدمات، موجب توانمندی و خود اتکایی در امور سلامت می شود. که این امر افزایش رضایت مردم از حاکمیت و جامعه را در پی داردکه از نتایج آن کاهش مهاجرت ، بهبود وضع حاشیه نشین ها و ارتقاع رفتار معنوی بین افراد جامعه است.
این نشست مورخ 22 مرداد 96 با حضور مدیران و نماینده های ادارات و دستگاه ها دولتی شهرستان برگزار شد