اخبار

برپايي ايستگاه سلامت در همایش پیاده روی شهر تاکستان به مناسبت هفته دفاع مقدس
 
به مناسبت فرا رسيدن هفته دفاع مقدس ایستگاه سلامت جهت عموم مردم  با همکاری كاركنان واحدهاي مبارزه با بيماري های مركز بهداشت شهرستان و مراقبین سلامت پایگاههای شهری در همایش پیاده روی  شهر تاکستان در تاریخ 24/6/1396برگزار گردید.
در اين ايستگاه علاوه بر اطلاع رساني و معرفي عوامل پرخطر در بروز بيماريهاي قلبي و عروقي، فشارخون بالا، دیابت  و شاخص توده بدني« BMI»، برگزار کنندگان در قالب دو ایستگاه جهت خانمها و آقایان و با هدف غربالگری مراجعه کنندگان با اندازه گيري توده بدنی، قد و وزن،اندازه گیری فشار خون، موارد معرفی  به آزمايشگاه مركزي و آموزش چهره به چهره در زمینه كليه مسائل بهداشتي بین مراجعه كننده ها برگزار نمودند و تعداد 200 برگ تراکت و برورشور آموزشی بین مدعوین توزیع گردید.
 در ایستگاه  فوق  بطور کلی تعداد 40 نفر مراجعه نموده  که از این تعداد  25 نفر خطر سنجی کامل شدند و تعداد  15نفر نیز جهت انجام آزمایش به آزمايشگاه ارجاع داده شده اند که مقرر گردید بعد از دریافت نتیجه آزمایش جهت انجام خطرسنجی به پایگاه مربوطه مراجعه نمایند