اخبار

ایجاد امکانات رفاهی برای اسکان پزشکان جراح در بیمارستان «شفا» تاکستان
 
دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین از بیمارستان «شفا» تاکستان بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند کار و مشکلات آن قرار گرفت.
وی بیان کرد برای حل مسائل بیماران (با توجه به حجم زیاد مراجعه کنندگان)، موقعیت جغرافیایی بیمارستان و کم بودن مراکز بیمارستانی، پزشک جراح باید در بیمارستان شفا مقیم باشد تا در کوتاه ترین زمان ممکن به موارد اورژانسی رسیدگی شود. دکتر مهرام درباره همکاری برای ایجاد امکانات رفاهی برای اسکان پزشکان جراح، قول مساعد داد.
در ادامه، متولی سلامت استان قزوین از بیماران بستری در بیمارستان شفا عیادت کرد و حین عیادت از یک بیمار جانباز جنگ تحمیلی، گفت: رزمندگان با ایمان قوی و توکل به خدا در جبهه های جنگ تحمیلی، در مقابل ظلم ایستادگی کردند و به یاری خدا در این نبرد پیروز شدند.
دکتر مهرام در مورد مصرف سیگار و زیان های ناشی از آن اظهار کرد: آگاهی دادن و آموزش مردم در باره مضرات مصرف دخانیات و پیامد های ناشی از آن، به میزان قابل توجهی از مصرف و خطرات ناشی از آن می کاهد. 
در بازدید روز چهارم مهر 1396 رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دکتر مجید بهرامی، مشاور رییس دانشگاه؛ دکتر مهدی یوسفی،  معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، دکتر سید مجتبی سید صادقی، جانشین معاونت توسعه حضور داشتند