اخبار

بر پایی ایستگاه سلامت با حضور کارشناسان شبکه بهداشت در مراسم شیرخوارگان علی اصغر (ع)

بر پایی   ایستگاه  سلامت با حضور کارشناسان شبکه بهداشت در  مراسم شیرخوارگان علی اصغر (ع) در اولین جمعه ماه محرم در 2 پایگاه(ورزشگاه 15 خرداد و امام زاده شارین):

 
 این مراسم با حضور کارشناسان واحد بهداشت خانواده شهرستان  با برپایی ایستگاه سلامتی در راستای فواید شیر مادر و نقش آن بر رشد و تکامل کودک و نکات مهمی که در آیات قران واحادیث در باره این نعمت الهی آمده است در قالب مشاوره و توزیع بروشورهای آموزشی به مادران حاضر در مراسم انجام شد  و همچنین  کارشناس شیر مادر شهرستان (سمیه طاهرخانی)از استقبال خوب مادران  نسبت به سالهای گذشته در این  مراسم از از این ایستگاه یاد کرد.