اخبار

آگاهی بخشیدن به مردم و حمایت از مادران

زینت طاهرخانی کارشناس مسئول بهداشت خانواده مرکز بهداشت شهرستان تاکستان در نشست آموزشی که مورخ 14 مرداد  98 با حضور مسئولین  امور بانوان ادرارات شهرستان  برگزار شده بود بیان داشت: سال ‌ها تحقيقات و بررسي‌هاي متخصصان حوزه سلامت نشان داده است كه شيردهي براي مادر و نوزاد، سودمند است و اثر مثبت آن در دوران كودكي و بزرگسالی مشاهده می شود ، و شیر مادر به تنهائی درشش ماه اول تولد برای تغذیه شیرخوار کافی است.

ایشان خاطر نشان شد: همه مادران قادر به شیر دادن هستند و باید این باور به مادران تفهیم گردد از طرف دیگر حمایت جامعه از زنان و حمایت خانواده از مادران اهمیت ویژه دارد

این کارشناس افزود: هفته جهانی شیر مادر امسال با شعار «توانمندسازی والدین، تقویت تغذیه با شیر مادر، حال و آینده» نام‌گذاری شده است رسالتش آگاه کردن مردم و حمایت از مادران برای ترویج تغذیه با شیر مادر

رفع موانع و ارتقاء شاخص تغذیه با شیرمادر

سمیه طاهرخانی کارشناس شیر مادر شهرستان هم در این نشست در مورد اهمیت تغذیه با شیر مادر اضافه کرد: برای ایجاد محیطی که از شیردهی زنان حمایت کند، موانع بسیاری وجود دارد. این موانع شامل کمبودها در خدمات بهداشتی، سیستم های حمایتی جامعه، عدم آگاهی خانواده، محیط کار و سیاست های اشتغال هستند. به علاوه بازار یابی تهاجمی جانشین شونده های شیرمادر نیز وضعیت را بدتر می کند. وی افزود: رفع موانع و ارتقاء شاخص های تغذیه با شیرمادر مستلزم اتخاذ سیاست های جامع و هماهنگ، اقدامات همه جانبه برای حمایت از مادران و نیازمند تلاش های تیمی است. همچنین از طرف دیگر ، آشنایی با قوانین ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران بارداری و شیردهی می تواند تا حدودی این رسالت را ترویج دهد