اخبار

بهره گیری از همه فرصت ها و بستر برای کاهش ابتلا به تب مالت

دکتر محمد زینلی کارشناس مسوول و مهندس خاتون قنبری کارشناس اداره زئونوز مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت از واحدهای تحت پوشش شبکه بهداشت_ درمان شهرستان تاکستان در زمینه ساماندهی و ارتقاء مراقبت بیماری تب مالت بازدید نمودند و از نزدیک نحوه اجرای برنامه های آموزشی، درمانی، بیماریابی، پیگیری و سایر مراقبت های بهداشتی را مورد پایش قرار دادند.

دکتر  محمد زینلی ضمن اشاره به فعالیت های چشمگیر در مراکز بازدید شده و ابراز رضایت و قدر دانی از نحوه عملکرد شبکه بهداشت تاکستان در زمینه طرح پایلوت کشوری سامت (ساماندهی و ارتقاء مراقبت بیماری تب مالت) به هدف این طرح اشاره کرد و بیان داشت: در این طرح برای کاهش ابتلا به بیماری تب مالت از تمامی فرصت های موجود و بستر تمامی سازمانها و ادارات شهرستان ها استفاده می شود.

وی ضمن اشاره به کاهش میزان بروز تب مالت با اجرای این طرح پایلوت از تیر ماه سال 97 تاکنون خواستار تداوم برنامه های مراقبتی مذکور و همکاری بیش از پیش در زمینه واکسیناسیون دامها بر علیه بیماری تب مالت شد همچنین توجه به توصیه های بهداشتی مسئولین و بازرسین را هم در کاهش بروز تب مالت موثر دانست.

رفع موانع با همکاری شبکه بهداشت تاکستان

دکتر آذربایجانی رئیس اداره دامپزشکی شهرستان تاکستان هم در این نشست ضمن گزارش خدمات انجام شده به مردم شهرستان، در خصوص پیشگیری از تب مالت توسط اداره دامپزشکی، به برخی از مقاومت های مردمی در مقابل واکسیناسیون دامها اشاره نمود.

دکتر آذر بایجانی به اهمیت واکسیناسیون و ساماندهی دست فروشان شیر نیز اشاره نمودند که مقرر شد با همکاری بخشداران مرتبط، شبکه دامپزشکی و شبکه بهداشت شهرستان هماهنگی لازم در خصوص رفع موانع مورد اشاره، به عمل آید.

شیر 3 تا 5 دقیقه قبل مصرف و تهیه هر گونه مواد لبنی جوشانده شود

دکتر جلال رحمانی مدیر شبکه بهداشت_درمان تاکستان ضمن خوش آمد گویی به حاضرین و تقدیر از حضور کارشناسان اداره زئونوز مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت در شبکه تاکستان بیان داشت: بیماری تب مالت یک بیماری عفونی است که انسان بیشتر از طریق خوردن لبنیات آلوده به میکروب و همچنین تماس با ترشحات حین زایمان حیوان آلوده به آن مبتلا می شود که مهمترین اقدام برای پیشگیری از تب مالت جوشاندن شیر به مدت 3 تا 5  دقیقه قبل مصرف و تهیه هر گونه مواد لبنی همچنین واکسیناسیون دامها بر علیه بیماری است