اخبار

همایش تحکیم بنیان خانواده

لزوم پذیرش دیدگاه متفاوت زنان و مردان نسبت مسایل

دکتر احمد اکبری، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی در این همایش، ضمن اشاره به تفاوت های نگاه زنان و مردان به مسائل، عنوان کرد: رفتارهای ذهنی و فکری زنان و مردان در پاره ای از موارد به صورت ذاتی، با هم فرق داشته و تحت تاثیر جنسیت، به گونه ای متفاوت از یکدیگر، عمل می کنند. به گفته ایشان، زوج ها این تفاوت را در برقراری ارتباط مناسب و درست با همسر خود، مد نظر داشته باشند.

دکتر اکبری با بیان اینکه وقتی زن و مرد، تفاوت های یکدیگر را بدانند و آنها را بپذیرند، ارتباط قوی و موثری بین آنان برقرار می شود و از ستیزه ها و کشمکش های دائمی، عذاب آور و جان فرسا، بین زن و شوهرها، کاسته می شود؛ گفت: توجه به آموزش و یادگیری مفاهیم ارتباطی همسران با هم، بسیار ضروری است و خانواده ها باید به صورت فعال و مستمر در نشست های آموزشی، شرکت کنند و در پی یادگیری باشند.

رابطه سالم، نیازمند مراقبت

این کارشناس ارشد روانشناسی بالینی با اشاره به اینکه هر رابطه سالمی نیازمند توجه و مراقبت است تاکید کرد: مراقبت از ارتباط مناسبی که در ابتدای آشنایی زوج ها برقرار شده است، از اهمیت بسزایی برخوردار است و باید  همسران، در زندگی، روز به روز مهربان تر و با گذشت تر شده، عشق ورزیدن و دوست داشتن را به عنوان نوعی رفتار بیاموزند؛ با دقت به هم گوش کنند؛ از مجادله پرهیز کنند و در هر زمان و مکان به آرامش نسبی برسند.

آرامش والدین کلید تربیت فرزندان

ایشان ضمن بیان این نکته که هر چه ایمان، قوی تر باشد، آرامش، بیشتر است و آرامش والدین یکی از کلیدهای مهم در تربیت فرزند محسوب می شود؛ اظهار کرد: روش های تریبتی فرزندان، بر اساس شخصیت آنان، متفاوت است و لازم است، والدین شیوه تربیتی خود را با خُلق و خوی کودک خود وفق دهند.

به گفته دکتر اکبری، درک شخصیت و خُلق و خوی کودک، کلید اصلی در شناختن شیوه تربیتی مناسب است تا در کنار آن، والدین بتوانند استعدادها و تمایلات او را بهتر شناسایی کنید.

گفتنی است این همایش توسط واحدسلامت جمعیت و خانواده شبکه بهداشت_درمان شهرستان تاکستان و با همکاری پرسنل مرکز خدمات جامع سلامت اسفرورین وبخشداری اسفرورین، روز 22 آبان ماه 98 به منظور اجرای بند 4 سیاست های جمعیتی برگزار شد که با حضور 259نفر از زنان ومردان درحسینیه ایثارگران اسفرورین برگزار گردید