اخبار

افزایش آگاهی کارگران، باعث کاهش اعمال غير ايمن می شود

به گفته مهندس علی نوروزی، کارشناس مسؤول واحد بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان، با بکار بردن تدابیر ایمنی و رعایت مقررات لازم در ساختمان سازی، به راحتی می توان ایمنی افراد را در این شغل تامین کرد. وی افزود که طبيعي است كه هر قدر كارگران نسبت به ايمني و مسائل مربوط به آن، آگاه تر شوند؛ كمتر مرتکب اعمال غير ايمن مي شوند و افراد ديگر را نيز از انجام آن منصرف مي‌كنند.

این کارشناس با اشاره به اینکه ایمنی در ساختمان سازی به دلیل کثرت حوادث و مرگ و میر زیاد این صنعت، از جمله مباحث بسیار مهم است و صنعت ساختمان به دلیل ماهیت خشن و سخت و فعالیت های پُرخطر، مانند: گودبرداری و حفاری، پی سازی، تخریب و کار در ارتفاع، از صنایع حادثه خیز است؛ گفت: رعایت نکردن قواعد ایمنی در مراحل مختلف ایجاد یک واحد ساختمانی باعث شده که این شغل از سخت ترین و پُرخطرترین مشاغل باشد.

اهمیت توجه به ایمنی در ساخت و ساز

مهندس حسین اکرادلو، رییس بازرسی اداره کار تاکستان نیز در خصوص حوادث ناشی از کار گفت: ساختمان سازی و صنعت ساخت و ساز یکی از مهمترین و اشتغال زا ترین صنایع است و توجه به مسائل مربوط به ایمنی و سلامت شغلی کارگران و کارکنان در این صنعت مهم است.

وی اظهار کرد که چون یک حادثه ساختمانی می تواند از نظر اقتصادی و اجتماعی، خساراتی به فرد و اجتماع وارد کند، این نتیجه عاید می شود که جلوگیری از آن می تواند قسمتی از منابع مالی و انسانی جامعه را که از عوامل تولید اقتصادی است، حفظ کند.

برای واحد

گفتنی است، این مطالب در نشست آموزشی اهمیت  بهداشت حرفه ای در کارگاه های ساختمانی بیان شد. این کارگاه در سالن آمفی تئاتر سازمان بیمه تامین اجتماعی برای کارگران ساختمانی بیمه شده برگزار شد