اخبار

برای پیشگیری از کرونا مجتمع های تجاری، صنوف غیرضروری و اجتماعات مذهبی و جشن ها در تاکستان، تعطیل شد

به گفته دکتر جلال رحمانی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان، در نشست اضطراری کمیته بحران پیشگیری و کنترل کرونا در این شهرستان؛ ضمن آن که مصوب شد کادر و کارکنان تمام مدارس، بجز در  موارد اضطراری و به تشخیص مدیر آموزش و پرورش، از حضور در محل کار خودداری کنند، تمامی مجتمع های تجاری و صنوف غیرضروری و اجتماعات مذهبی و جشن ها، از روز 17 اسفند 98 تا اطلاع بعدی، برای جلوگیری از نشر بیماری تعطیل شود.

این نشست، به ریاست مهندس رضا طاهرخانی، فرماندار شهرستان تاکستان، روز 16 اسفند برگزار شد.