اخبار

اصناف، موظف به دریافت کد رهگیری هستند

مهندس عسگر شریف زاده، رییس مرکز بهداشت شهرستان تاکستان اظهار کرد: بر اساس تصمیمات ستاد ملی پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا، مبنی بر اجرای گام دوم فاصله گذاری هوشمند، تمامی اصناف فعال، موظف به ثبت نام و دریافت کد رهگیری در سامانه اصناف وزارت بهداشت هستند.

وی گفت که اصناف کم خطر تا پایان روز 28 فروردین 1399 فرصت دارند کد رهگیری بهداشتی واحد صنفی خود را دریافت کنند، در غیر این صورت از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری و محل کسب، طبق مقررات تعطیل خواهد شد.

بیش از 80 درصد صنوف تاکستان کد رهگیری دریافت کردند

مهندس محمود کریمی، کارشناس  مسؤول بهداشت محیط این شهرستان نیز بیان کرد: در این برنامه 9 تیم بهداشت محیط به کلیه مراکز و اماکن تحت پوشش مراجعه کردند و ضمن آموزش پروتکل های بهداشتی ، موضوع دریافت کد رهگیری را مورد ارزیابی قرار دادند.

وی اذعان کرد که در این برنامه بالغ بر 500  واحد مورد بازدید قرار گرفت و مشخص شد بیشتر از 80 درصد واحدها، ثبت نام کرده اند و به صاحبان واحدهایی که ثبت نام نکرده اند، تذکر داده شد تا آخر وقت اقدام کنند.

مهندس کریمی گفت: در روزهای 23 تا 28 فروردین، بازرسان بهداشت محیط از تمامی واحدهای تحت پوشش بازدید و برای ثبت نام در سامانه مرکز سلامت محیط و کار اطلاع رسانی کردند