اخبار

هشدار حوزه سلامت تاکستان به مسؤولان دفاتر پیشخوان دولت

علی نوروزی، کارشناس مسوول واحد بهداشت حرفه ای شبکه بهداشت _درمان شهرستان تاکستان بیان کرد که روز 24 خرداد 99 برای بررسی فاصله گذاری اجتماعی در چهار دفتر پیشخوان دولت در تاکستان، پیشگیری از شیوع کرونا مورد پایش قرار گرفت.

وی اظهار کرد: در این بازدید مشترک تیم بازدید کننده که متشکل از کارشناسان شبکه بهداشت_درمان و دادگستری شهرستان تاکستان بود، خواستار توجه بیش از پیش دفاتر پیشخوان به پروتکل های بهداشتی پیشگیری کرونا شدند.

این کارشناس گفت: در این بازدید به دفاتر مذکور 48 ساعت مهلت برای فراهم کردن شرایط لازم و رعایت پروتکل بهداشتی داده شد و به آن ها هشدار داده شد که صورت عدم رعایت و فراهم نشدن شرایط مناسب بهداشتی طبق پروتکل های اعلام شده، نسبت به پلمپ واحد اقدام خواهد شد.