اخبار

پرستاران از حلقه های مهم و موثر در زنجیره سلامت هستند

دکتر مجید ستوده، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان به مناسبت روز پرستار، در جمع پرستاران شبکه گفت: روز پرستار، فرصت ارزشمندی است برای قدردانی از زحمات شبانه روزی جامعه پرستاری که به حق یکی از حلقه های مهم و موثر در زنجیره سلامت هستند.

دکتر ستوده بیان کرد که این روزها در شرایطی که شیوع کرونا سختی‌های بسیاری را بر جامعه تحمیل کرده است، ارزش مسؤولیت پذیری پرستاران را بیش از گذشته درک می‌کنیم. وی افزود که پرستاران با ایثار و گذشت خود در خط مقدم مقابله با این بیماری در حال خدمت هستند تا همچنان نسیم امیدواری و سلامتی در جامعه بوزد و آرامش و آسایش را به مردم ارمغان بدهند