اخبار

احیای قلبی ریوی سریع، میزان بقای عمر را در کودکان بهبود می بخشد

به گفته سمیه طاهرخانی، کارشناس کودکان مرکز بهداشت شهرستان تاکستان، احیای قلبی ریوی سریع، میزان بقای عمر را در کودکان بهبود می بخشد؛ ولی تعداد زیادی از کودکان نیازمند احیا، آن را با کیفیت بالا دریافت نمی کنند.

وی ضمن بیان اینکه برخلاف بزرگسالان، ایست قلبى در شیرخواران و کودکان، شایع نیست و ایست قلبى، معمولا ناشى از علل اولیه قلبى نیست و در بیشتر موارد، ایست قلبى، حادثه انتهایى، نارسایى پیشرونده تنفسى یا شوك است؛ افزود: معمولا به دنبال ایست تنفسی، نیاز به احیا ایجاد می شود . طاهرخانی ادامه داد که ایست قلبی، کمتر رخ می دهد؛ ولی ایست تنفسی اولیه، ظرف دقایقی کوتاه باعث ایست قلبی می شود.  

کازشناس کودکان مرکز بهداشت شهرستان تاکستان با بیان اینکه باید علاوه بر افزایش. کیفیت عملیات احیای انجام شده توسط افراد حرفه ای، تعداد افراد غیرحرفه ای که احیا را آموزش می بینند نیز افزایش دهیم؛ گفت: عملیات احیا سریع و مؤثر می تواند منجر به برگشت موفق خودبخودی گردش خون و زنده ماندن کودک آسیب دیده با وضعیت عصبی سالم شود.

طاهرخانی با اشاره به اینکه این عملیات در صورتی که با کیفیت انجام شود می تواند تا میزان 70 درصد شانس بقای فرد را افزایش دهد و همچنین انجام به موقع و صحیح عملیات احیا علاوه بر نجات جان افراد به میزان قابل توجهی از صدمات و ناتوانی های ناشی از سوانح و بیماری ها می کاهد؛ گفت: احیای قلبی ریوی پایه یکی از اساسی ترین و حیاتی ترین مهارت هایی است که کارکنان سیستم بهداشتی و درمانی همینطور سایر افراد جامعه باید بیاموزند.

سه تا چهار دقیقه زمان طلایی

این کارشناس گفت: بیماری های عفونی، ناهنجاری ها، انسداد تنفسی، غرق شدگی و برق گرفتگی، بیشترین عواملی هستند که باعث اختلال تنفس در کودکان می شوند و بیشترین شانس برای زنده ماندن ارگان های حیاتی بدن خصوصاً مغز در صورت ایست قلبی و تنفسی سه تا چهار دقیقه است که در این فرصت باید سریعاً اقدامات اولیه برای نجات مصدوم انجام شود.