اخبار

بازدید وزارتی از معاینه رایگان بیماران در روستای فارسجین تاکستان

دکتر نوری خواه، مدیر بودجه و برنامه ریزی وزارت بهداشت و دکتر پیمان نامدار، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، روز چهارم دی 99 از اجرای معاینه رایگان بیماران در روستای فارسجین شهرستان تاکستان توسط بسیج جامعه پزشکی بازدید کردند.

این برنامه با نقش آفرینی شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان شفا تاکستان در حال انجام است و دکتر جلال رحمانی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و محمدحسن ارداقیان، مدیر روابط عمومی دانشگاه نیز در این بازدید حضور داشتند و بازدیدکنندگان از نزدیک در جریان امور  و مشکلات موجود قرار گرفتند.

در این دیدار، دکتر پیمان نامدار، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با تاکید بر اهمیت اجرای هرچه بهتر الکترونیکی شدن خدمات در حوزه درمان، تصریح کرد: برنامه نظام ارجاع الکترونیک در بستر پرونده الکترونیک بیماران، تحول بزرگی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به شمار می رود که همت برای رفع مشکلات و موانع سر راه آن، علاوه بر اینکه از مراجعه مکرر بیمار به پزشکان می کاهد گام بزرگی برای رفع نارضایتی مردم به شمار می رود.

گفتنی است، در معاینه رایگان بیماران در روستای فارسجین، توسط دکتر ستوده، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان و متخصص داخلی بیمارستان شفا، دکتر فرناز سرخوش، رییس بیمارستان شفا تاکستان و متخصص ارتوپدی این بیمارستان و دکتر پیمان طاهرخانی، متخصص اطفال بیمارستان شفا اجرا شد که طی آن تعداد 37 بیمار ارتوپدی، 16 بیمار داخلی و هفت کودک توسط پزشکان معاینه شدند.

همچنین از 29 تن از اهالی واجد شرایط در غالب طرح شهید قاسم سلیمانی نمونه رپید تست کوید 19 تهیه شد که چهار بیمار جدید مبتلا به بیماری کرونای بدون علامت از بین آنان شناسایی شد و اقدامات لازم انجام گرفت.