اخبار

انجمن خیّرین سلامت شهرستان تاکستان، به همّت بیمارستان «شفا» تشکیل شد

انجمن خیّرین سلامت تاکستان، در راستای جلب مشارکت مردمی و به منظور سازماندهی کمک‌های مردمی و برنامه‌ریزی برای توسعه خدمات تشخیصی- درمانی، به همّت بیمارستان «شفا» تاکستان و با عضویت تعدادی از کارکنان این مرکز درمانی و خیّرین شهرستان تاکستان تشکیل شد.

رضا طاهری، فرماندار شهرستان تاکستان در نشستی که روز هفتم دی 99 و با حضور معاونین سیاسی و عمرانی فرمانداری، دکتر فرناز سرخوش رحمانی، سرپرست بیمارستان شفا و جمعی از خیّرین شهرستان تاکستان در محل فرمانداری این شهرستان تشکیل شد، با اشاره به میزان مشارکت و همیاری قابل توجه مردم شهرستان تاکستان در زمینه بهداشتی و درمانی از زمان همه‌گیری ویروس کرونا، اظهار کرد: به منظور افزایش مشارکت مردمی در انجمن‌های مردم نهاد به ویژه انجمن خیّرین سلامت، حضور پُررنگ معتمدین تاکستان در این انجمن‌ها ضروری است.

گفتنی است مجمع خیّرین سلامت، بهبود ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در تاکستان و همچنین گسترش بخش‌های درمانی بیمارستان شفا را در دستور کار دارد.