اخبار

محدودیت های کرونا باید هوشمندانه و با جدیت بیشتری اِعمال شود

دکتر منوچهر حبیبی، معاون سیاسی و امیتی استانداری قزوین در نشست روز 14 دی 99 ستاد کرونای شهرستان تاکستان ضمن بیان اینکه محدودیت های کرونایی باید هوشمندانه و با جدیت بیشتری  اِعمال شود، گفت:  رعایت هر یک از اصول فاصله گذاری، اجرای پروتکل ها و تقویت بهداشت، محدودیت و مدیریت هوشمند به تنهایی کافی نیست و گذر از این زمان حساس نیازمند آموزش دادن مردم و همگام کردن آنان با مسوولین و فرهنگ سازی در بستر جامعه است. 

وی با تاکید بر اهمیت دادن بیش از پیش به نقش نقاهتگاه ها در ایزوله کردن افراد و کنترل بیماری کرونا بیان کرد: عادی انگاری بیماری و عدم رعایت پروتکل ها در دی ماه از سوی مردم و مسوولین، موج های بعدی بیماری را در پی خواهد داشت و بار دیگر شاهد افزایش معضلات و مشکلات و مرگ و میر در روزهای زمستانی و سرد بهمن و اسفند ماه خواهیم بود.