اخبار

کلنگ زنی پروژه احداث پایگاه و آزمایشگاه شهر اسفرورین انجام شد

آیین کلنگ زنی پروژه احداث پایگاه سلامت ضمیمه مرکز سلامت شهر اسفرورین و آزمایشگاه این مرکز، روز 14 دی 99 برگزار شد.

این برنامه با حضور مسؤولان شهر اسفرورین برگزار شد و دکتر مجید ستوده، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان، بیان کرد: پروژه پایگاه و آزمایشگاه مرکز سلامت شهر اسفرورین، در بنایی به مساحت 300 مترمربع احداث می شود، که اعتبار آن بالغ بر 1.2 میلیارد تومان است و تمامی آن، توسط دو خیّر سلامت، احمد آقامحمدی و اکبر مهرعلیان تامین شده است.