اخبار

با مشارکت دستگاه‌های مسؤول، آسیب‌های اجتماعی کرونا کاهش می یابد

در زمان همه گیری ویروس کرونا و ایام قرنطینه، آسیب اجتماعی خشونت خانگی، به وفور دیده می شود. از سوی دیگر تاثیرات کرونا و مشکلات اقتصادی آن باعث شده امروز آسیب‌های اجتماعی بیشتری، مانند: بیکاری، فقر و خودکشی مشاهده شود و برخی آسیب‌ها نیز در آینده خود را نشان می‌دهد که باید با مشارکت دستگاه‌های مسؤول، این آسیب‌ها کاهش داده شود و به حداقل برسد.

ویدا نیک نامی،  کارشناس مسؤول سلامت روان شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان، این موضوع را در نشست گروهی روز 24 دی 1399 کمیته راهبری سلامت اجتماعی مدل اجتماع محور بیان کرد. وی ضمن بیان حد انتظارهایی از سایر ارگان ها و دستگاه ها، خواستار اجرای برنامه های سلامت اجتماعی، تعامل و همکاری سایر ادارات شد.

در این نشست، نماینده کمیته محلی، در خصوص مشکلات و آسیب های اجتماعی، مانند: خشونت خانگی، بیکاری، فروش مواد و اعتیاد در محله های منتخب، مواردی را مطرح کرد که پس از گفتگو و تبادل نظر، مصوب شد ساقی ها فروش مواد مخدر، توسط رابط کمیته محلی با هماهنگی و همکاری نیروی انتظامی شناسایی شوند. همچنین به افراد جویای کار توسط سازمان فنی و حرفه ای مهارت آموخته شود. خانواده های درگیر خشونت خانگی و سایر آسیب های اجتماعی هم توسط نیروهای بسیج و هلال احمر برای دریافت مداخلات روانشناختی، شناسایی شده و به مراکز خدمات جامع سلامت ارجاع شوند.

گفتنی است، این نشست با حضور فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان  تاکستان، سازمان فنی و حرفه ای، کارشناس مسؤول سلامت روان و نیروهای بسیج و هلال احمر، در شبکه و درمان شهرستان تاکستان  برگزار شد. در پایان این نشست،  بروشورهایی با عناوین متعدد برای آموزش و اطلاع رسانی در اختیار نیروهای بسیج و هلال احمر قرار گرفت