اخبار اسلایدی
اسکان و پذیرایی از مسافران گرفتار برف و کولاک در شبکه بهداشت – درمان شهرستان تاکستان

مهندس عسگر شریف زاده، معاون بهداشتی شبکه بهداشت – درمان شهرستان تاکستان و رییس مرکز بهداشت این شهرستان، گفت:   واحدهای زیر مجموعه این شبکه در روزهای هفتم و هشتم بهمن 1396 که مصادف با برودت هوا و کولاک برف بود، جمعی از مسافران در راه مانده را اسکان داد و از آنان پذیرایی کرد.

ایشان عنوان کرد که تمامی مراکز جامع سلامت تاکستان از آمادگی کامل برای ارائه خدمات سلامت و اسکان مسافران در راه مانده برخوردار بودند که تعداد 60 تن از هموطنان در مرکز شماره یک شهری و نماز خانه شبکه اسکان داده شدند.

به گفته مهندس شریف زاده، بر همین اساس، وسایل و لوازم گرمایشی در اختیار مسافران در راه مانده قرار گرفت و غذای گرم نیز بین آنان توزیع شد.