اخبار اسلایدی
هفته ملی جمعیت

1399/3/1 پنجشنبه

30اردیبهشت  تا 5 خرداد هفته ملی جمعیت نامگذاری شده است.

نرخ رشد جمعیت کشور به کمتر از یک درصد کاهش یافته است.

یکی از معضلاتی که بر پدیده کاهش جمعیت و افزایش نرخ سالمندی موثر است رواج تک فرزندی درکشور می باشد.

علی رغم اینکه در سال‌های اخیر برای افزایش جمعیت و سوق دادن خانواده‌ها به فرزند آوری تلاش‌هایی صورت گرفته، اما نتیجه‌ی دلخواه به دست نیامده است و جمعیت ایران رو به پیری می‌رود و نیاز به نیروی جوان و فعال بیش ‌از پیش احساس می‌شود.

نبود علاقه و بی‌انگیزگی برای فرزند آوری رابطه‌ی نزدیکی با موانع ازدواج دارد. یعنی هرچه دشواری در مسیر تشکیل خانواده بیشتر باشد، ازدواج کمتر و پیرو آن زاد و ولد کاهش خواهد یافت،  بنابر این تلاش توسط دستگاه های دخیل در امور فرهنگی برای تقویت نگرش جامعه، بویژه جوانان نسبت به ازدواج و تشکیل زندگی مشترک باید انجام شود. همچنین ايجاد و تقويت خدمات مشاوره اي پس از ازدواج با رويكرد حل مشكلات زوجين در ابتداي زندگي زناشويي و پس از آن در دستگاه هاي مرتبط و برگزاری جلسات آموزشی مستمر درخصوص معایب تک فرزندی می تواند چاره ساز باشد.